Bible kralická - Sk 2,32

Sk 2,32 Toho Ježíše vzkřísil Bůh, jehožto my všickni svědkové jsme.