Bible kralická - Sk 2,24.32

Sk 2,24 Jehožto Bůh vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, jakož nebylo možné jemu držánu býti od ní.
Sk 2,32 Toho Ježíše vzkřísil Bůh, jehožto my všickni svědkové jsme.