Bible kralická - Sk 2,20

Sk 2,20 Slunce obrátí se v temnost a měsíc v krev, prve než přijde den Páně veliký a zjevný.