Bible kralická - Sk 2,2

Sk 2,2 I stal se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež seděli.