Bible kralická - Sk 18,3.9

Sk 18,3 A že byl téhož řemesla jako oni, bydlil u nich a dělal; a bylo řemeslo jejich stany dělati.
Sk 18,9 I řekl Pán v noci u vidění Pavlovi: Neboj se, ale mluv a nemlč.