Bible kralická - Př 3,9

Př 3,9 Cti Hospodina z statku svého, a z nejpřednějších věcí všech úrod svých,