Bible kralická - Př 3,7

Př 3,7 Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého.