Bible kralická - Př 25,27

Př 25,27 Jísti mnoho medu není dobře; tak zpytování slávy jejich není slavné.