Bible kralická - Př 20,5

Př 20,5 Rada v srdci muže voda hluboká, muž však rozumný dosáhne jí.