Bible kralická - Př 17,3

Př 17,3 Teglík stříbra a pec zlata zkušuje, ale srdcí Hospodin.