Bible kralická - Př 17,13

Př 17,13 Kdo odplacuje zlým za dobré, neodejdeť zlé z domu jeho.