Bible kralická - Oz 6,2

Oz 6,2 Obživí nás po dvou dnech, dne třetího vzkřísí nás, a budeme živi před oblíčejem jeho,