Bible kralická - Nu 16,31.32

Nu 16,31 I stalo se, když přestal mluviti slov těch, že rozstoupila se země pod nimi.
Nu 16,32 A otevřevši země ústa svá, požřela je i domy jejich i všecky lidi, kteříž byli s Chóre, i všecken statek jejich.