Bible kralická - Mt 9,34

Mt 9,34 Farizeové pak pravili: Mocí knížete ďábelského vymítá ďábly.