Bible kralická - Mt 7,1

Mt 7,1 Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.