Bible kralická - Mt 6,9

Mt 6,9 A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.