Bible kralická - Mt 6,22

Mt 6,22 Svíce těla jestiť oko; jestliže oko tvé sprostné bylo by, všecko tělo tvé světlé bude. 23. Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude.