Bible kralická - Mt 6,15

Mt 6,15 Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich.