Bible kralická - Mt 6,12.14

Mt 6,12 A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim.
Mt 6,14 Nebo budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš.