Bible kralická - Mt 4,1n

Mt 4,1 Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.
Mt 4,2 A postiv se čtyřidceti dnů a čtyřidceti nocí, potom zlačněl.