Bible kralická - Mt 28,16

Mt 28,16 Jedenácte pak učedlníků šli do Galilee na horu, kdežto jim byl uložil Ježíš.