Bible kralická - Mt 25,1n

Mt 25,1 Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi.
Mt 25,2 Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých.