Bible kralická - Mt 24,9

Mt 24,9 A tehdy vy budete souženi, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé.