Bible kralická - Mt 24,47

Mt 24,47 Amen pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej.