Bible kralická - Mt 24,42.43

Mt 24,42 Bdětež tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má.
Mt 24,43 Toto pak vězte, že byť věděl hospodář, v které by bdění zloděj měl přijíti, bděl by zajisté, a nedalť by podkopati domu svého.