Bible kralická - Mt 24,4.23

Mt 24,4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl.
Mt 24,23 Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte.