Bible kralická - Mt 24,36

Mt 24,36 O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.