Bible kralická - Mt 24,27

Mt 24,27 Neb jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, takť bude i příchod Syna člověka.