Bible kralická - Mt 24,13

Mt 24,13 Ale kdož by setrval až do konce, tenť spasen bude.