Bible kralická - Mt 24,11

Mt 24,11 A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé.