Bible kralická - Mt 23,24

Mt 23,24 Vůdcové slepí, kteříž cedíte komára, velblouda pak požíráte.