Bible kralická - Mt 23,22

Mt 23,22 A kdož přisahá skrze nebe, přisahá skrze trůn Boží, i skrze toho, kterýž na něm sedí.