Bible kralická - Mt 22,2

Mt 22,2 Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž učinil svadbu synu svému.