Bible kralická - Mt 21,36

Mt 21,36 Opět poslal jiných služebníků více nežli prve. I učinili jim též.