Bible kralická - Mt 21,35

Mt 21,35 Vinaři pak zjímavše služebníky jeho, jiného zmrskali, jiného zabili, a jiného ukamenovali.