Bible kralická - Mt 19,22

Mt 19,22 Uslyšev pak mládenec tu řeč, odšel, smuten jsa; nebo měl statku mnoho.