Bible kralická - Mt 18,34

Mt 18,34 I rozhněvav se pán jeho, dal jej katům, dokudž by nezaplatil všeho, což mu byl dlužen.