Bible kralická - Mt 15,9

Mt 15,9 Nadarmoť mne ctí, učíce učení, jenž jsou přikázání lidská.