Bible kralická - Mt 15,2

Mt 15,2 Proč učedlníci tvoji přestupují ustanovení starších? Nebo neumývají rukou svých, když mají jísti chléb.