Bible kralická - Mt 15,17

Mt 15,17 Nerozumíte-liž, že všecko, což v ústa vchází, do břicha jde a vypouští se ven?