Bible kralická - Mt 15,15

Mt 15,15 I odpověděv Petr, řekl jemu: Vylož nám to podobenství.