Bible kralická - Mt 13,43

Mt 13,43 A tehdážť spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.