Bible kralická - Mt 13,42.50

Mt 13,42 A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.
Mt 13,50 A uvrhou je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.