Bible kralická - Mt 13,42

Mt 13,42 A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.