Bible kralická - Mt 13,40.41

Mt 13,40 Protož jakož vytrhávají koukol a ohněm spalují, takť bude při skonání světa tohoto.
Mt 13,41 Pošle Syn člověka anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost,