Bible kralická - Mt 13,13

Mt 13,13 Protoť v podobenstvích mluvím jim, že vidouce nevidí, a slyšíce neslyší, ani rozumějí.