Bible kralická - Mt 13,11

Mt 13,11 On pak odpověděv, řekl jim: Nebo vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno.