Bible kralická - Mt 12,46

Mt 12,46 A když on ještě mluvil k zástupům, aj, matka a bratří jeho stáli vně, žádajíce s ním promluviti.