Bible kralická - Mt 12,24

Mt 12,24 Ale farizeové to uslyševše, řekli: Tento nevymítá ďáblů než Belzebubem, knížetem ďábelským.