Bible kralická - Mt 10,39

Mt 10,39 Kdož nalezne duši svou, ztratíť ji; a kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.